Stovner KFUK-KFUM-speidere eller Stovnerspeider er en speidergruppe i Stovner bydel/Fossum kirke, i Oslo.

Vi driver speiderarbeid for jenter og gutter i alderen 2. til 10.klasse pluss videregående, på Stovner.

Vi holder til i kjelleren i Fossum kirke, ved Stovner senter, inngangen ved T-banen. Mandag er vår speiderdag, og vi starter kl 18:00 og holder på i ca 1 1/2 time. Vil du bli speider kan du komme på ett av våre speidermøter.

Vi har speidertilbud til 4 forskjellige aldersgrupper:

Flokken (småspeidere) - er for speidere mellom 2. og 5.klasse. Oppdagere er for aldersgruppen 2. til 3. klasse, mens stifinnere er for 4. til 5. klasse. De er mye ute, og bruker lek og samarbeid som metode for å lære speiderferdigheter.

Troppen (vandrere) - er speidere fra 6. til 10. klasse. Troppen er inndelt i patruljer. Hver patrulje har en patruljefører og assistent som styrer patruljen på turer og møter. I troppen lærer vi flere speiderferdigheter som: 1.hjelp, naturkunnskap, orientering, nevenyttighet, m.m.

Rover-laget - er for eldre speidere som er over 16 år. Stovner og Furuset speiderne har felles roverlag. Rover-laget vårt har noe egenaktivitet og deltar aktivt på kretsaktiviteter, samt at en god del av Roverene også deltar som hjelpe-ledere.

Stovner KFUK-KFUM-speidere byttet navn fra Fossum KFUK-KFUM-speidere 5. april 2015, for i større grade å vise hvor vi tilhører. Fossum KFUK-KFUM-speidergruppe ble startet 14. januar 2002, ved at de 2 speidergruppene Vestli 1 KFUK og 1. Fossum KFUM slo seg sammen til en gruppe. Begge disse speidergruppene har drevet speiderarbeid i Fossum menighet siden 1972/-73.

Lurer du på noe kan du sende en epost til post@stovnerspeider.no så kan en av lederne svare deg.

Gruppe- og vandrer-leder:
Tor Johannessen, Jacobine Ryes vei 94, 9825 7823

Oppdager-leder og kasserer:
Inger Helen Jensen, 9246 8430

Stifinner-ledere:
Haakon Sperre, 9512 3549
Joakim Nyvold Lund, 9269 4344

Prosjektleder:
Jo William Rimstad, 9092 4540

Les mer

Høstens speiderstart

LederRoverVandrerStifinnerOppdagerVel overstått sommer - om du har vært på leir eller ikke!

I høst starter speideren mandag 30. august 2010 kl 18.Har du en venn eller to som har lyst til å begynne i speideren kan du invitere ham/henne med på første mandagsmøte.

Husk at når du bytter eller får ny epostadresse må du sende en epost til tor[at]fossumspeider.org eller post[at]fossumspeider.org slik at vi alltid har riktig adresse til deg. Vi er glade for at vi kan levere til flere epostadresser per speider.

Sett av mandag 30. august kl 18.


Tekst: Tor Johannessen

Les mer